شرکت نیکوپاک نقش جهان

شرکت نیکوپاک نقش جهان با هدف دستیابی به دانش فنی و تولید افزودنی‌های ویژه مورد استفاده در صنایع شوینده تأسیس گردید. این شرکت با داشتن واحد تحقیق و توسعه توانمند و دسترسی به آزمایشگاه مجهز توانسته است دانش فنی تولید چند افزودنی ویژه پودر شوینده را بومی‌سازی نماید. شعار اصلی این شرکت تولید با نسبت حداکثر کیفیت به قیمت می‌باشد.

شرکت نیکو پاک نقش جهان